Psoas (bedrokyčlostehenní sval) je mostem mezi dolní a horní částí lidského tělem, je významný pro naši fyzickou a emoční stabilitu. Již staří taoisté s tímto svalem pracovali, věděli totiž, jak velký vliv má na naše emoce a prožívání života.

Uvolněné bederní svaly (psoas) umožňují volné proudění energie mezi ledvinami a srdcem.

Cvičení věnované nejhlubšímu svalu v těle – psoas major a částem těla, která jsou s ním v kontaktu.

Program relaxačního cvičení:

Relaxace kyčlí a beder
Relaxace pánevního dna, orgánů v břiše a malé pánvi
Meditace

Kde: Presslova 3, Ústí nad Labem
Cena: 200 Kč

Přihlášky posílejte na komestikova@seznam.cz