Jak probíhá konzultace a cvičení online?

Jelikož není v současné době sejít se osobně, je možné konzultace a emoční odblok provádět po telefonu, nebo skype. Individuální cvičení po Skype. Je u něj nutné vidět Vás při cvičení, aby bylo možné Vás správně navést do cviku.

Zde si vyberte službu a vhodný termín. Konzultace proběhne po uhrazení uvedené částky. Údaje pro platbu vám budou zaslány e-mailem. Tato zaplacená částka se stává zálohou za službu.

U každé služby je uvedena předpokladaná délka služby. Může se stát, že bude nutné ji z určitých důvodů prodloužit (problém je nutné více prozkoumat, je nutné procvičit ještě další oblast, aby se uvolnila část, která klienta trápí) prodloužit. Tato skutečnost s Vámi bude v průběhu konzultace dohodnuta. Pokud budete souhlasit, bude pokračovat dál, pokud nikoliv bude ukončena na čas dle domluvy a celá cena je již zaplacena zálohou. Poté je možné domluvit další pokračující termín.

Online poradna a odblok:

 • společně probereme vaše potíže
 • společně nalezneme emoční vzorce, které Vás negativně ovlivňují a omezují, a ty postupně prostřednicvím uvědomění odblokujeme
 • zodpovím vaše dotazy, tykajících se vaší psychiky
 • vysvětlím vám, co a jak byste mohli v životě změnit, poradím vám, jak

Online cvičení:

 • společně probereme vaše problémy, cíle, představy
 • popovídáme si o vašem životním stylu
 • informujete mě o vašem zdravotním stavu
 • probereme vaše zkušenosti s cvičením
 • popíšete mi vaše každodenní pohybové návyky
 • případně sdělíte další informace
 • vysvětlím vám, co a jak byste mohli změnit v pohybových návycích změnit
 • poradím vám, jak byste měli cvičit doma
 • sestavím pro vás lekci zdravotního cvičení
 • poradím s další pohybovou aktivitou
 • upozorním vás na chyby, kterých se dopouštíte při cvičení a správně vás do všech pozic navedu

Pokud potřebujete zodpovědět pouze pár dotazů nebo získat nějakou informaci je možné se domluvit na kratší konzultaci.

Rezervujte si svůj termín zde

Zrušení tréninku z mojí strany

Pokud se z jakéhokoli důvodu nebudu moci zúčastnit tréninku, jsem povinná bez zbytečného prodlení vám svoji nepřítomnost oznámit a tento trénink vám nahradit v jiném domluveném termínu.

Zrušení tréninku z vaší strany

Pokud vy z jakéhokoliv důvodu (i z důvodu nemoci) zrušíte trénink dříve než 24 hodin před jeho konáním, máte nárok tento trénink převést na jiný termín.

V případě, že zrušíte trénink později než 24 hodin před jeho konáním, nemáte již nárok na náhradní a trénink se počítá uhrazeným.

Když vás nezastihnu v domluveném čase na skype, nebo telefonu

Pokud Vás nezastihnu na skype, nebo telefonu, není bohužel možné trénink a konzultaci prodloužit. Opozdím-li se já, váš čas vám samozřejmě plně nahradím.

Pokud nebude možné se z technických důvodů spojit

Pokud bude technický problém způsoben na mám vybavení, bude vám lekce nahrazena.